09 ноября 2021 года

Кружок «Акробатика»

Тема занятия подъем мостика из положения лежа на спине..

Разминка: https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=17s

Упражнения для развития гибкости: https://www.youtube.com/watch?v=1gK5fPj0QjU https://www.youtube.com/watch?v=tfFFM2OcMxw Упражнения для улучшения гибкости https://www.youtube.com/watch?v=jZZlm7NjT-I&list=PL-zNZFNLHzso_YWfCgjA5Tksi7VrVWA_l

Упражнения для изучения мостика https://www.youtube.com/watch?v=C7iR-7nLHfU

1. Медленный бег. https://www.youtube.com/watch?v=AmfyYhuw9AY

2. Упражнения на восстановление дыхания. https://www.youtube.com/watch?v=R1vZIi3CB0I