02 ноября 2021 года

Кружок «Акробатика»

Тема занятияподьем мостика из положения лежа на спине..

 Разминка: https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=17s   

Упражнения для развития гибкости: https://www.youtube.com/watch?v=1gK5fPj0QjU  https://www.youtube.com/watch?v=tfFFM2OcMxw  

Упражнения для улучшения гибкости https://www.youtube.com/watch?v=jZZlm7NjT-I&list=PL-zNZFNLHzso_YWfCgjA5Tksi7VrVWA_l  

Упражнения для изучения мостика https://www.youtube.com/watch?v=C7iR-7nLHfU   

  1. Медленный бег. https://www.youtube.com/watch?v=AmfyYhuw9AY  
  2.  Упражнения на восстановление дыхания.  https://www.youtube.com/watch?v=R1vZIi3CB0I